Schrijf je getallen in letters of cijfers?

Over het opschrijven van getallen bestaat veel verwarring. Is het ‘3 weken geleden’ of ‘drie weken geleden’? En schrijf je ‘50%’ of ‘vijftig procent’?

Er zijn geen vaste regels voor het opschrijven van getallen, maar wel richtlijnen en algemeen geaccepteerde schrijfvormen.

De volgende getallen schrijf je uit in woorden:

  • Getallen onder de twintig (vijf, zestiende)
  • Tientallen onder de honderd (dertig, zeventigste)
  • Honderdtallen tot duizend (tweehonderd, zevenduizendste)
  • Duizendtallen tot en met twaalfduizend (tweeduizend, tienduizend)
  • Woorden als miljoen en miljard. Deze kunnen gecombineerd worden met cijfers: 12 miljoen

Uitzondering: Wanneer je een reeks getallen opnoemt waarvan een deel in cijfers moet en een deel in letters, wordt aangeraden alles in cijfers te schrijven. In plaats van: ‘Van de 45 proefpersonen was 18% man en waren vijf personen onder de 25’, schrijf je: ‘Van de 45 proefpersonen was 18% man en waren 5 personen onder de 25.’

De volgende getallen schrijf je over het algemeen in cijfers:

  • Exacte getallen, waaronder maten, temperaturen, jaartallen en gewichten (120 km/u, 23 graden, 100 euro)
  • Getallen die onderdeel zijn van een reeks, waaronder hoofdstukken en paragrafen (hoofdstuk 4, paragraaf 3, groep 5)
  • Percentages (50%/50 procent)