Pleonasme en tautologie

Pleonasme:

Er is sprake van een pleonasme als je een bijvoeglijk naamwoord gebruikt dat dezelfde betekenis of eigenschap heeft als het zelfstandig naamwoord dat erachter komt. Je gebruikt dan een woord dat overbodig is. Als je ergens de nadruk op wilt leggen, kun je bewust een pleonasme gebruiken. Het hangt dus af van de context of je het als een stijlfout moet beschouwen of niet.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van pleonasmen. Het woord dat je kunt weglaten, is vetgedrukt.

  • een ronde cirkel
  • een mondeling gesprek
  • de uiterste limiet

Hieronder vind je een paar voorbeelden van bewust gebruikte pleonasmen. Het woord dat je gebruikt om iets te benadrukken is vetgedrukt.

  • Die witte sneeuw vind ik prachtig!
  • Mijn opa is een grote, vriendelijke reus.

Tautologie:

Als je twee keer hetzelfde begrip gebruikt in een zin, noem je dat een tautologie. Vaak zijn dat twee zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden of werkwoorden. Er zijn ook tautologieën die ingeburgerd zijn. Het hangt dus af van de context of je ze als een stijlfout moet beschouwen of niet.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van tautologieën. De woorden met dezelfde betekenis zijn vetgedrukt.

  • We wilden gisteren komen, maar er kwam echter iets anders tussen.
  • We hebben verschillende soorten thee zoals bijvoorbeeld muntthee, gemberthee en groene thee.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van tautologieën die ingeburgerd zijn. De woorden met dezelfde betekenis zijn vetgedrukt.

  • Ze is altijd en eeuwig te laat.
  • Ik geef je deze boeken gratis en voor niets.

(bron: taaltip.nl)